• Fler än hälften tycker att förslaget om storregion är dåligt. Det innebär att det är en kraftfull majoritet emot regeringens förslag. Det säger Ola Karlsson, moderat länsordförande i Örebro län när han presenterar en Novus-undersökning om attityder till storregion. Det är 52 % av de tillfrågade i Örebro län som anger att förslaget om storregion är dåligt medan bara 20 % är positiva.
  • Det är en överväldigande majoritet som inte tycker att dialogen mellan medborgare och folkvalda varit tillräcklig, 69 % är kritiska medan bara 5 % anser att dialogen varit tillräcklig. 43 % av de tillfrågade anser att en folkomröstning om storregionen borde hållas medan 27 % är emot.
  • Misstron mot förslaget är massivt. Det är bara 8 % som anger att storregioner skulle ge bättre förutsättningar för personalen i sjukvården. Det är bara 11 % som tror att det kommer att bli enklare att få tillgång till vård och bara 7 % som tror att det blir lättare att påverka politiska beslut om region Svealand bildas.
  • Jag vill lägga tid och kraft på att bygga ut och förbättra sjukvården, jag vill inte bygga ny byråkrati. Jag välkomnar budskapet från invånarna som är väldigt tydligt. Storregioner löser inte problemen, släng förslaget i papperskorgen!

Det är Novus som genomfört undersökningen på uppdrag av Moderaterna. Totalt har 1263 intervjuer genomförts i de 6 län som ingår i den föreslagna Svealandsregionen, varav 209 i Örebro län. Intervjuerna har genomförts 24-31 oktober i år.

bild-storregion-novus

Annonser