– Det är dåliga betyg för den (S)-styrda sjukvården i Örebro när SKL mäter resultaten för Sveriges olika landsting och regioner. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län med anledning av SKLs rapport om resultaten i svensk hälso- och sjukvård.

– Att vara bland de tre sämsta landstingen i landet inom områden som psykiatri, stroke, reumatoid artrit och väntetider duger inte. Det finns ingen anledning att den som är sjuk i Örebro ska behöva vänta längre på vård än den som blir sjuk i ett annat län. Det finns heller ingen anledning att Örebro län ska ha sämre resultat än rikssnittet när vi har ett Universitetssjukhus i länet.

– Örebro visar bäst resultat i landet inom området njursjukvård, vilket är mycket bra, men det räcker inte för att väga upp de andra resultaten. Vi borde lära mer av Alliansstyrda Jönköping och Halland som båda hamnar i Sverigetopp, avslutar Ola Karlsson.

 

Annonser