• Det blir lägre pension för sjuksköterskorna om det rödgröna förslaget om s.k. ”bankskatt” genomförs. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, som lägger fram en interpellation till Regionstyrelsens nya ordförande Andreas Svahn idag.
  • En skatt på finansiella transaktioner träffar inte bara banker utan till stor del försäkringsbolag och pensionsförvaltare. För KPA som förvaltar stora delar av Regionens pensioner slår en ny skatt direkt mot pensionerna.
  • (S)-förslaget om bankskatt leder inte bara till lägre pensioner för vårdens medarbetare. Det leder också till högre kostnader för Region Örebro län, både för försäkringar och för ekonomiförvaltningen.
  • Förslaget innebär införandet av en särskild skatt med 15% på lönesumman för de som jobbar med finansiella tjänster. För Region Örebro län innebär det nya direkta kostnader för internbank, avbetalningstjänster, finansförvaltning samt pensionsförvaltning, därför att de som arbetar med dessa tjänster får den nya särskilda skatten.
  • Jag tycker det vore bättre att använda landstingsskatten till att korta köerna och förbättra sjukvården istället för att betala nya skatter. Jag vill nu få en tydlig redovisning av dels hur stora extra kostnader som förslaget skulle innebära för Region Örebro län, dels hur mycket lägre pensionerna blir om det rödgröna förslaget genomförs, avslutar Ola Karlsson.
Annonser