• Ny järnväg Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är avgörande för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken Stockholm- Oslo. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Åtgärdsvalsstudien som kom från Trafikverket i dag är tydlig på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förstärka järnvägen och tågtrafiken efter sträckan Stockholm-Oslo. Det är också ett välkommet besked att Trafikverket nu går vidare och gör fördjupade analyser av de olika åtgärdsförslagen.
  • Snabb tågtrafik som knyter ihop Örebro med Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad skulle förbättra arbetsmarknaden dramatiskt och skapa goda möjligheter till nya jobb och nya företag i hela regionen. Att knyta ihop städerna till en gemensam arbetsmarknad vore väldigt, väldigt bra.
  • Nu när planerna på storregioner med en skarp gräns mellan Örebro och Värmland fallit finns bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken tillsammans, avslutar Ola Karlsson.
Annonser