• Det finns inget oetiskt eller fel i försvarsjobben i Karlskoga. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Det är fel av majoriteten i Region Örebro län att stämpla de jobben och företagen som oetiska. Tvärtom är det både viktigt och riktigt att jobba med att tillverka vapen som försvarar frihet och demokrati. Att vi har många som jobbar i försvarsindustrin och i företag som är underleverantörer till dem är bra för länet.
  • Regionens Ekonomi- och ägarutskott tog i går beslut om nya riktlinjer för placeringar av regionens pengar. Beslutet innebär att det inte skulle vara etiskt eller ansvarsfullt att placera i företag som tillverkar vapen.
  • Jag anser att detta är fel. Det är fel att utesluta placeringar i företag som producerar vapen eller försvarsmateriel för att försvara Sverige och andra demokratier. Svenska vapen försvarar på många platser frihet och demokrati. Det är dessutom tusentals arbetstillfällen i länet som finns i företag som producerar försvarsmateriel eller komponenter och delar till försvarsmateriel, avslutar Ola Karlsson.
Annonser