• Kapa köerna för att sjuka ska kunna få vård i tid, ge sjuka äldre bättre vård och ge vårdens medarbetare bättre verktyg så att de lättare klarar sina viktiga jobb. Det är några av de rejäla satsningar vi i Alliansens föreslår i vår gemensamma budget för Region Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd efter dagens beslut om budget i Regionstyrelsen.
  • Örebro län tillhör de sämre länen i landet på att ge sjuka vård i tid. I augusti i år var det mer än 6000 patienter som väntat mer än 90 dagar på besök eller nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen tycker inte att det är acceptabelt utan föreslår mer pengar och andra arbetssätt för att korta köerna.
  • Antalet äldre kommer att öka kraftigt i vårt län samtidigt som sjukvården för gamla måste förbättras. Därför vill vi i Alliansen förbättra kunskaperna med ett geriatriskt centrum, arbeta förebyggande med Seniorhälsa och förbättra vården med bl.a vårdcoacher för mångbesökare på akuten. Våra gamla är värda en bättre sjukvård.
  • Antalet hyrläkare ökar och kontinuiteten brister på många ställen i vården. Vi i Alliansen vill ge vårdens medarbetare bättre verktyg att klara sina viktiga jobb genom nytt vårdinformationssystem, bättre schemaläggning och satsningar på kompetensutveckling Det måste kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet när man jobbar i länets sjukvård.
  • Fler företag och fler som jobbar kräver både satsningar på nyföretagande i länet och att Regionen välkomnar företagsamhet inom sjukvården. Det är bra både för patienter och medarbetare att det finns möjlighet att välja både vårdgivare och arbetsgivare.
Annonser