• Ny järnväg Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är avgörande för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken Stockholm- Oslo. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Åtgärdsvalsstudien som kom från Trafikverket i dag är tydlig på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förstärka järnvägen och tågtrafiken efter sträckan Stockholm-Oslo. Det är också ett välkommet besked att Trafikverket nu går vidare och gör fördjupade analyser av de olika åtgärdsförslagen.
 • Snabb tågtrafik som knyter ihop Örebro med Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad skulle förbättra arbetsmarknaden dramatiskt och skapa goda möjligheter till nya jobb och nya företag i hela regionen. Att knyta ihop städerna till en gemensam arbetsmarknad vore väldigt, väldigt bra.
 • Nu när planerna på storregioner med en skarp gräns mellan Örebro och Värmland fallit finns bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken tillsammans, avslutar Ola Karlsson.
Annonser
 • Det finns inget oetiskt eller fel i försvarsjobben i Karlskoga. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Det är fel av majoriteten i Region Örebro län att stämpla de jobben och företagen som oetiska. Tvärtom är det både viktigt och riktigt att jobba med att tillverka vapen som försvarar frihet och demokrati. Att vi har många som jobbar i försvarsindustrin och i företag som är underleverantörer till dem är bra för länet.
 • Regionens Ekonomi- och ägarutskott tog i går beslut om nya riktlinjer för placeringar av regionens pengar. Beslutet innebär att det inte skulle vara etiskt eller ansvarsfullt att placera i företag som tillverkar vapen.
 • Jag anser att detta är fel. Det är fel att utesluta placeringar i företag som producerar vapen eller försvarsmateriel för att försvara Sverige och andra demokratier. Svenska vapen försvarar på många platser frihet och demokrati. Det är dessutom tusentals arbetstillfällen i länet som finns i företag som producerar försvarsmateriel eller komponenter och delar till försvarsmateriel, avslutar Ola Karlsson.
 • Det blir lägre pension för sjuksköterskorna om det rödgröna förslaget om s.k. ”bankskatt” genomförs. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, som lägger fram en interpellation till Regionstyrelsens nya ordförande Andreas Svahn idag.
 • En skatt på finansiella transaktioner träffar inte bara banker utan till stor del försäkringsbolag och pensionsförvaltare. För KPA som förvaltar stora delar av Regionens pensioner slår en ny skatt direkt mot pensionerna.
 • (S)-förslaget om bankskatt leder inte bara till lägre pensioner för vårdens medarbetare. Det leder också till högre kostnader för Region Örebro län, både för försäkringar och för ekonomiförvaltningen.
 • Förslaget innebär införandet av en särskild skatt med 15% på lönesumman för de som jobbar med finansiella tjänster. För Region Örebro län innebär det nya direkta kostnader för internbank, avbetalningstjänster, finansförvaltning samt pensionsförvaltning, därför att de som arbetar med dessa tjänster får den nya särskilda skatten.
 • Jag tycker det vore bättre att använda landstingsskatten till att korta köerna och förbättra sjukvården istället för att betala nya skatter. Jag vill nu få en tydlig redovisning av dels hur stora extra kostnader som förslaget skulle innebära för Region Örebro län, dels hur mycket lägre pensionerna blir om det rödgröna förslaget genomförs, avslutar Ola Karlsson.

– Det är dåliga betyg för den (S)-styrda sjukvården i Örebro när SKL mäter resultaten för Sveriges olika landsting och regioner. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län med anledning av SKLs rapport om resultaten i svensk hälso- och sjukvård.

– Att vara bland de tre sämsta landstingen i landet inom områden som psykiatri, stroke, reumatoid artrit och väntetider duger inte. Det finns ingen anledning att den som är sjuk i Örebro ska behöva vänta längre på vård än den som blir sjuk i ett annat län. Det finns heller ingen anledning att Örebro län ska ha sämre resultat än rikssnittet när vi har ett Universitetssjukhus i länet.

– Örebro visar bäst resultat i landet inom området njursjukvård, vilket är mycket bra, men det räcker inte för att väga upp de andra resultaten. Vi borde lära mer av Alliansstyrda Jönköping och Halland som båda hamnar i Sverigetopp, avslutar Ola Karlsson.

 

Att planerna på storregion faller är ett mycket positivt besked för länets sjukvård. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Skrotad storregion innebär större trygghet för Universitetssjukhuset, USÖ, i och med att det goda samarbetet med Värmland kan fortsätta. Patienterna från Värmland är avgörande för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ.

Det är också ett mycket positivt besked för Karlskoga lasarett, där var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Hade Regeringens planer på storregion gått igenom hade Värmland förts till västra Götaland med en stor osäkerhet för dagens viktiga samarbeten mellan Örebro och Värmland.

Nu kan vi lägga tid och kraft på det viktiga arbetet att förbättra och utveckla sjukvården, i stället för att bygga nya stora byråkratier och organisationer. Regeringens planer på storregioner hade inneburit att all ledningskraft under många år gått till organisationsbyggande, revirstrider och byråkratiska processer.

Att förslaget faller är ett stort misslyckande för både den socialdemokratiska Regeringen och de rödgröna landstings- och regionledningarna som stridit så hårt för storregioner. Det är bättre att stärka de funktionella samarbeten som vi har redan i dag, avslutar Ola Karlsson.

 

 • Fler än hälften tycker att förslaget om storregion är dåligt. Det innebär att det är en kraftfull majoritet emot regeringens förslag. Det säger Ola Karlsson, moderat länsordförande i Örebro län när han presenterar en Novus-undersökning om attityder till storregion. Det är 52 % av de tillfrågade i Örebro län som anger att förslaget om storregion är dåligt medan bara 20 % är positiva.
 • Det är en överväldigande majoritet som inte tycker att dialogen mellan medborgare och folkvalda varit tillräcklig, 69 % är kritiska medan bara 5 % anser att dialogen varit tillräcklig. 43 % av de tillfrågade anser att en folkomröstning om storregionen borde hållas medan 27 % är emot.
 • Misstron mot förslaget är massivt. Det är bara 8 % som anger att storregioner skulle ge bättre förutsättningar för personalen i sjukvården. Det är bara 11 % som tror att det kommer att bli enklare att få tillgång till vård och bara 7 % som tror att det blir lättare att påverka politiska beslut om region Svealand bildas.
 • Jag vill lägga tid och kraft på att bygga ut och förbättra sjukvården, jag vill inte bygga ny byråkrati. Jag välkomnar budskapet från invånarna som är väldigt tydligt. Storregioner löser inte problemen, släng förslaget i papperskorgen!

Det är Novus som genomfört undersökningen på uppdrag av Moderaterna. Totalt har 1263 intervjuer genomförts i de 6 län som ingår i den föreslagna Svealandsregionen, varav 209 i Örebro län. Intervjuerna har genomförts 24-31 oktober i år.

bild-storregion-novus

Nu på förmiddagen har valberedningen för (S) i länet presenterat sitt förslag till ny politisk ledning för Region Örebro län. Det har ju varit strömhopp från (S) när fyra i Regionstyrelsen slutar, Ordföranden och ytterligare ett regionråd, samt en ledamot och en ersättare.

Förslaget är att Andreas Svahn ska bli ny ordförande och regionråd samt att Karin Sundin också ska bli nytt regionråd.

Det är onekligen intressant, förslaget innebär att tre av deras fyra regionråd inte hämtas bland  dem som sitter i Regionfullmäktige! Att ha sysslat med sjukvårdsfrågor verkar vara en belastning. Det är synd, för sjukvården står inför många utmaningar.