• Det blir lägre pension för sjuksköterskorna om det rödgröna förslaget om s.k. ”bankskatt” genomförs. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, som lägger fram en interpellation till Regionstyrelsens nya ordförande Andreas Svahn idag.
 • En skatt på finansiella transaktioner träffar inte bara banker utan till stor del försäkringsbolag och pensionsförvaltare. För KPA som förvaltar stora delar av Regionens pensioner slår en ny skatt direkt mot pensionerna.
 • (S)-förslaget om bankskatt leder inte bara till lägre pensioner för vårdens medarbetare. Det leder också till högre kostnader för Region Örebro län, både för försäkringar och för ekonomiförvaltningen.
 • Förslaget innebär införandet av en särskild skatt med 15% på lönesumman för de som jobbar med finansiella tjänster. För Region Örebro län innebär det nya direkta kostnader för internbank, avbetalningstjänster, finansförvaltning samt pensionsförvaltning, därför att de som arbetar med dessa tjänster får den nya särskilda skatten.
 • Jag tycker det vore bättre att använda landstingsskatten till att korta köerna och förbättra sjukvården istället för att betala nya skatter. Jag vill nu få en tydlig redovisning av dels hur stora extra kostnader som förslaget skulle innebära för Region Örebro län, dels hur mycket lägre pensionerna blir om det rödgröna förslaget genomförs, avslutar Ola Karlsson.
Annonser

– Det är dåliga betyg för den (S)-styrda sjukvården i Örebro när SKL mäter resultaten för Sveriges olika landsting och regioner. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län med anledning av SKLs rapport om resultaten i svensk hälso- och sjukvård.

– Att vara bland de tre sämsta landstingen i landet inom områden som psykiatri, stroke, reumatoid artrit och väntetider duger inte. Det finns ingen anledning att den som är sjuk i Örebro ska behöva vänta längre på vård än den som blir sjuk i ett annat län. Det finns heller ingen anledning att Örebro län ska ha sämre resultat än rikssnittet när vi har ett Universitetssjukhus i länet.

– Örebro visar bäst resultat i landet inom området njursjukvård, vilket är mycket bra, men det räcker inte för att väga upp de andra resultaten. Vi borde lära mer av Alliansstyrda Jönköping och Halland som båda hamnar i Sverigetopp, avslutar Ola Karlsson.

 

Att planerna på storregion faller är ett mycket positivt besked för länets sjukvård. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Skrotad storregion innebär större trygghet för Universitetssjukhuset, USÖ, i och med att det goda samarbetet med Värmland kan fortsätta. Patienterna från Värmland är avgörande för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ.

Det är också ett mycket positivt besked för Karlskoga lasarett, där var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Hade Regeringens planer på storregion gått igenom hade Värmland förts till västra Götaland med en stor osäkerhet för dagens viktiga samarbeten mellan Örebro och Värmland.

Nu kan vi lägga tid och kraft på det viktiga arbetet att förbättra och utveckla sjukvården, i stället för att bygga nya stora byråkratier och organisationer. Regeringens planer på storregioner hade inneburit att all ledningskraft under många år gått till organisationsbyggande, revirstrider och byråkratiska processer.

Att förslaget faller är ett stort misslyckande för både den socialdemokratiska Regeringen och de rödgröna landstings- och regionledningarna som stridit så hårt för storregioner. Det är bättre att stärka de funktionella samarbeten som vi har redan i dag, avslutar Ola Karlsson.

 

 • Fler än hälften tycker att förslaget om storregion är dåligt. Det innebär att det är en kraftfull majoritet emot regeringens förslag. Det säger Ola Karlsson, moderat länsordförande i Örebro län när han presenterar en Novus-undersökning om attityder till storregion. Det är 52 % av de tillfrågade i Örebro län som anger att förslaget om storregion är dåligt medan bara 20 % är positiva.
 • Det är en överväldigande majoritet som inte tycker att dialogen mellan medborgare och folkvalda varit tillräcklig, 69 % är kritiska medan bara 5 % anser att dialogen varit tillräcklig. 43 % av de tillfrågade anser att en folkomröstning om storregionen borde hållas medan 27 % är emot.
 • Misstron mot förslaget är massivt. Det är bara 8 % som anger att storregioner skulle ge bättre förutsättningar för personalen i sjukvården. Det är bara 11 % som tror att det kommer att bli enklare att få tillgång till vård och bara 7 % som tror att det blir lättare att påverka politiska beslut om region Svealand bildas.
 • Jag vill lägga tid och kraft på att bygga ut och förbättra sjukvården, jag vill inte bygga ny byråkrati. Jag välkomnar budskapet från invånarna som är väldigt tydligt. Storregioner löser inte problemen, släng förslaget i papperskorgen!

Det är Novus som genomfört undersökningen på uppdrag av Moderaterna. Totalt har 1263 intervjuer genomförts i de 6 län som ingår i den föreslagna Svealandsregionen, varav 209 i Örebro län. Intervjuerna har genomförts 24-31 oktober i år.

bild-storregion-novus

Nu på förmiddagen har valberedningen för (S) i länet presenterat sitt förslag till ny politisk ledning för Region Örebro län. Det har ju varit strömhopp från (S) när fyra i Regionstyrelsen slutar, Ordföranden och ytterligare ett regionråd, samt en ledamot och en ersättare.

Förslaget är att Andreas Svahn ska bli ny ordförande och regionråd samt att Karin Sundin också ska bli nytt regionråd.

Det är onekligen intressant, förslaget innebär att tre av deras fyra regionråd inte hämtas bland  dem som sitter i Regionfullmäktige! Att ha sysslat med sjukvårdsfrågor verkar vara en belastning. Det är synd, för sjukvården står inför många utmaningar.

 

M på väg att byta fot om privat sjukvård

Publicerat torsdag 13 oktober kl 17.11
”Alldeles för fokuserade på vem som ska sköta sjukvården”
(1:02 min)
Olaus Petri vårdcentral har för många patienter, en ny vårdcentral behövs. Foto: Marie Hansson/P4 Örebro.
Lösningen för vården behöver inte alltid vara privat vård menar nu krafter inom M. Foto: Marie Hansson/P4 Örebro.

Privata alternativ behöver inte vara den ständiga lösningen för en bättre sjukvård. Det är tankar som rör sig hos Moderaterna som nu håller på att förnya sin sjukvårdspolitik.

Under torsdagen och fredagen träffas moderata sjukvårdspolitiker från hela Sverige i Hallsberg för att diskutera hur man ska utveckla Moderaternas syn på sjukvårdsfrågorna inför valet 2018.

– Vi har varit alldeles för fokuserade på att fundera på vem som ska sköta sjukvården, nu konstaterar vi att vi måste bli duktigare på att prata om vad sjukvården ska göra och hur ska sjukvården fungera, det menar Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län.

Han är med och leder ett nätverk av moderata landstings- och regionpolitiker som arbetar med att arbeta fram den nya politiken.

Har privata alternativ inte varit ett bra svar på vårdens frågor?

– Inte tillräckligt bra! På många ställen kommer det inte att finnas privata alternativ. Vi måste se till att till exempel vårdcentralerna på mindre orter som Hällefors och Kopparberg fungerar alldeles oavsett om den är landstingsdriven eller privat.

 • Vi i Alliansen lägger en budget för att utveckla länet och för att den som är sjuk ska kunna få vård i tid. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro med anledning av dagens budgetbeslut i Regionstyrelsen.
 • Vi ser stora utmaningar som måste mötas med skarpa förslag. Det är alltför många sjuka som får vänta för länge på operation. Det är något fel när varannan patient måste vänta mer än 3 månader på en operation. Det är alltför många sjukskrivna och den psykiska ohälsan ökar. Antal äldre ökar kraftigt och vården av de mest sjuka äldre måste utvecklas och bli bättre. Antalet hyrläkare ökar.
 • Alliansen gör därför extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på den förebyggande vården. Vi vill snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning.
 • Vi vill ge vårdens medarbetare mer tid att möta patienterna så att kompetensen används rätt och kvaliteten i vården höjs. Vi vill få bort vårdens sjuka scheman och minska de många sjukskrivningarna bland vårdens medarbetare. Det ska vara roligt att gå till jobbet när man jobbar i Region Örebro län.

Vi i Alliansen föreslår därför extrapengar för att klara ett stort antal skarpa förslag:

 • 25 miljoner extra för att utveckla sjukvården
 • 10 miljoner extra till ny medicinsk teknik
 • 15 miljoner extra för att korta köerna
 • 20 miljoner extra för att förstärka vårdcentralerna
 • 10 miljoner extra för att öka valfriheten och öppna för fler vårdgivare
 • 5 miljoner extra för att stärka nyföretagandet och kulturen.
 • Stora satsningar för att förstärka kollektivtrafiken.

Jag ser inga skarpa förslag från (S), (V) och (Mp) i deras budget för att korta köerna så att sjuka kan få vård i tid. – Det känns som de har gett upp. Det gör det extra viktigt att få ett nytt politiskt ledarskap i Region Örebro län, avslutar Ola Karlsson.